Over GO Wibon

GO Wibon (voorheen Geodan Van den Berg) is ontstaan uit een samenwerking van BAM Infra Telecom en Geodan. Sinds 2009 richt de organisatie zich op het ontzorgen van kabel- en leidingbeheerders met Geo-ICT oplossingen. De toegevoegde waarde voor de sector Bouw & Infra, waar wij ons op richten, zit in de bijzondere combinatie van kennis uit de beide moederbedrijven. Op het gebied van bouw en ondergrondse infrastructuren en locatie-informatie en geo-informatiesystemen. Zo ontwikkelen we voor deze sector duurzame middelen voor het integreren en ontsluiten van digitale en locatie-informatie. Daarmee vormen wij een unieke speler op de Bouw & Infra markt.

Sinds december 2018 zijn wij onderdeel van GOconnectIT B.V. Het combineren van de kennis en ervaring van beide organisaties resulteert in een unieke partij die optimaal in staat is haar klanten volledig te ontzorgen. Door het faciliteren en verbeteren van de informatie uitwisseling tussen grondroerders en netbeheerders kan daarnaast de kans op graafschade verder worden teruggedrongen. Vanaf 1 januari 2020 is de naamswijziging van Geodan Van den Berg naar GO Wibon van kracht.

GOconnectIT is onderdeel van Sogelink, de Nederlandse markt- en kennisleider in het domein van geo-ict. Met o.a. de producten Klic App, GO FiberConnect, GO Appeee, Geodan FLO LegalHulpbijCROW500.nl, GeodanMaps en kennisplatform ikgagraven.nl proberen we graafschades te verminderen en pakken we ruimtelijke uitdagingen aan.

Werkwijze van GO Wibon

Wij hechten grote waarde aan professionaliteit, integriteit en respect en kenmerken ons door een laagdrempelige, persoonlijke benadering.

Maatwerkoplossingen

We bieden maatwerkoplossingen zodat je kunt voldoen aan de wet WIBON. De juiste oplossing hangt immers samen met de kenmerken van uw organisatie en met de aanwezige techniek, organisatie en processen. Voorop staat dat we zoeken naar een oplossing die voor je het beste werkt en om zo te voldoen aan de WIBON-verplichtingen. Bijvoorbeeld door je alles uit handen te nemen of juist alles samen te doen. Jij beslist.

Meer informatie over GO Wibon

Wil je meer weten over GO Wibon en onze en hoe je kunt voldoen aan de wet WIBON? Neem contact met ons op via tel:+31857733656, E: wibon@goconnectit.nl.