Software

Om graafschade te voorkomen heeft GO Wibon de volgende software ontwikkeld:

Financiële schade door graafschade

Met de vernieuwde Software van GO Wibon willen we graafschade in de toekomst voorkomen. Graafschade aan netwerken is een fenomeen dat jaarlijks voor vele miljoenen aan financiële schade oplevert. Bij het voorkomen van graafschade is voor u als netbeheerder of grondroerder een belangrijke rol weggelegd. Lees in ons kennisartikel meer over hoe je het voorkomen van graafschade.

Van WION naar WIBON: digitaliseren kabel- en leidinginformatie

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) ook wel grondroerdersregeling genoemd, stelt netbeheerders verplicht informatie over kabels en leidingen digitaal te registreren en beschikbaar te stellen aan de grondroerders. Ondertussen is de WION wet overgegaan in de WIBON wet. De WIBON (Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken) is een wet die in 2018 is geïntroduceerd en vanaf 2019 van kracht is geworden als een naadloze opvolger van de WION.

Kadaster

Bij een netbeheerder wordt verwacht dat de gegevens gedigitaliseerd worden volgens voorgeschreven specificaties. Je kunt deze gegevens aanleveren bij het Kadaster zodat gravers inzage krijgen in de ondergrondse infrastructuur. Gravers zijn op hun beurt verplicht deze gegevens in te zien voor ze gaan graven.

Dankzij deze regeling weet je als netbeheerder waar je aan toe bent wanneer het gaat om het volgende:

  • Het registreren van je belangen;
  • Het elektronisch beschikbaar stellen van gegevens en tekeningen;
  • Het nemen van voorzorgsmaatregelen bij leidingen met gevaarlijke inhoud;
  • Het verzorgen van de wettelijk verplichte periodieke schaderapportage en aansluiten op Klic-online;
  • Het corrigeren van afwijkende ligging en registreren van weesleidingen.

Meer weten over de software van GO Wibon?

Hier staan enkele linkjes naar pagina’s waar u meer informatie vindt over de Wibon wet en de verplichtingen vanuit Wibon: