Software

Om graafschade te voorkomen heeft GO Wibon de volgende software ontwikkeld:

Financiële schade door graafschade

Graafschade aan netwerken is een fenomeen dat jaarlijks voor vele miljoenen aan financiële schade oplevert. Bij het voorkomen van graafschade is voor u als netbeheerder of grondroerder een belangrijke rol weggelegd.

WION: digitaliseren kabel- en leidinginformatie

De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) ook wel grondroerdersregeling genoemd, stelt netbeheerders verplicht informatie over kabels en leidingen digitaal te registreren en beschikbaar te stellen aan de grondroerders.

Kadaster

Van u als netbeheerder wordt verwacht dat u uw gegevens digitaliseert volgens voorgeschreven specificaties. U levert deze gegevens aan bij het Kadaster zodat gravers inzage krijgen in de ondergrondse infrastructuur. Gravers zijn op hun beurt verplicht deze gegevens in te zien voor ze gaan graven.
WION schept duidelijkheid.

Dankzij deze regeling weet u als netbeheerder waar u aan toe bent wanneer het gaat om:

  • Het registreren van uw belangen;
  • Het elektronisch beschikbaar stellen van gegevens en tekeningen;
  • Het nemen van voorzorgsmaatregelen bij leidingen met gevaarlijke inhoud;
  • Het verzorgen van de wettelijk verplichte periodieke schaderapportage en aansluiten op Klic-online;
  • Het corrigeren van afwijkende ligging en registreren van weesleidingen.

Handige Links

Hier staan enkele linkjes naar pagina’s waar u meer informatie vindt over de WION: